Je nejvíce používané plynné hasivo, má největší počet instalací po celém světě. Zkušenosti nám usnadňují projektování a instalaci pro velké množství aplikací, které se staly standardem, jako jsou elektrické generátory, trafostanice, lakovny, atd

Jeho nízká cena a dostupnost na celém světě, ho dělá vedoucím produktem v mnoha aplikacích v průmyslu, včetně lodního sektoru. Jeho všestrannost jej předurčuje pro použití v aplikacích celkového zaplavení i lokální aplikaci, včetně ručně ovládaných stabilních hasicích stanic.

Tento systém je jedinečný. Liší od jiných planých systémů, protože umožňuje lokální aplikace. To je velmi užitečné, pokud jde o ochranu větších prostor s otvory a místností s personálem. Vypouštění je navržen tak, aby bylo hasivo aplikováno přímo na chráněna místa. Trysky jsou umístěny přímo na potrubním rozvodu zařízení.

Množství potřebného hasiva ke snížení koncentrace kyslíku na hodnotu nižší než 15% a potřebné ke chlazení a absorpce tepla z plamene je projektováno nejmodernějším certifikovaným softwarem. Tento prostředek je určen pro běžně neobydlené místnosti. V případě obydlených místností, vám vypracujeme potřebná opatření pro pohyb osob.

Výrobek je v souladu s normou ISO 6183, NFPA12, CEA standartu.

Systém Co2 nachází využití:
• telekomunikační systémy
• elektrické rozvodny a transformovny
• lakovny
• kovárny
• galvanovny
• slévárny
• lisovny