NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ PROJEKČNÍ PRÁCE, VÝROBU, MONTÁŽ A SERVIS SHZ.

Dodáváme a instalujeme automatické hasicí zařízení.

Automatickým hasicím systém je nazýván také protipožární systém FIRESTOP®.

Co se systému hašení týká, jde o moderní, jednoduché a rychlé zabezpečení objektů. FIRESTOP® není přímo závislý na žádné pevné montáži, je možné jej kdykoliv odejmout   a zabezpečit jím jiný prostor. Systém se totiž sestává z tlakových nádob s hasivem, pružných hadic rozvádějící hasební látku a úchytů těchto hadic. Díky své jednoduchosti je možné systém namontovat během velmi krátké doby do jakýchkoliv prostor, jako příklad můžeme uvést třeba lodě, stejně tak jej můžeme použít ve vozidlech, autobusech, ale také například v elektronicky obsáhlých prostorech, jakými jsou výpočetní střediska, prodejny elektroniky, jejich sklady a podobně. Vždy je použita vhodná hasební látka tak, aby se škody způsobené hašením, a především samotným požárem, minimalizovaly co nejvíce. Jde o flexibilní a velmi moderní zařízení. Vše funguje samočinně, automaticky, bez jakýchkoliv vnějších zdrojů, například vody či elektrické energie. Samozřejmě, že je možné celý systém propojit s elektronickým systémem elektronické požární signalizace, spouštění přidružených systémů, jako ohlášení požáru na ohlašovně požáru, spouštění sirény, vypnutí klimatizací a ventilací, odpojení od přívodu elektrické energie a podobně. Automatické hasicí systémy FIRESTOP® mají všechny příslušné certifikáty a jsou vyráběné v systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Hasiva, která se používají v AHS:

 čisté plynné hasivo HFC-236fa (FE-36), HFC-227ea (FM-200), kdy lze použít délku trubičky z jednoho vývodu ventilu maximálně do 15 m, při dvou vývodech 2 x 15 m,

hasicí prášek ABC, kdy lze trubičku použít o délce maximálně do 4 m, nebo při dvou vývodech z ventilu 2 x 4 m,  

pěnové hasivo PYROCOOL, TAWASOL, kdy lze použít délku trubičky z jednoho vývodu ventilu maximálně do 15 m, při dvou vývodech 2 x 15 m. 

Použití jednotlivých druhů hasiv se odvíjí od charakteru chráněného prostoru. Pro ochranu elektronických a elektrických zařízení je vhodné využít plynné hasivo, pro chemické technologie a kapalné látky, je vhodné využít hasicí prášek nebo pěnové hasivo.

Automatické hasicí systémy FIRESTOP® mají všechny potřebné certifikace a jsou vyráběny, jako všechny ostatní naše výrobky, v systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

AHS FIRESTOP® již více jak 15 let úspěšně zabezpečují ochranu nejrůznějších technologií, strojů, zařízení, dopravních prostředků apod.

Reference o realizovaných aplikacích, o způsobu ochrany jednotlivých zařízení, vytvoření návrhu skutečného provedení a další možnosti využití tohoto systému, Vám rádi poskytneme, případně vysvětlíme osobně.

* TEPOSTOP®,FIRESTOP® a logo společnosti jsou registrované ochranné známky.