Naše projekční oddělení Vám navrhne řešení jak pro úpravu a rozšíření stávajících hasicích zařízení, tak i řešení pro nová zařízení. Pro projektování SHZ používáme certifikovanými programy, které jsou schváleny NFPA, VdS, FM Global a EN.

Rozsah projekčních prací
  • Studie
  • Kalkulace nákladů
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Realizační dokumentace
  • Výrobní dokumentace
  • Dokumentace skutečného provedení
Projektujeme tyto hasicí zařízení

rolled-blueprints