Nabízíme certifikována ekologická pěnotvorná hasiva dle EN 1568.

Hasiva jsou vhodná pro hašení pevných, kapalných a polárních kapalin.

Pěnotvorná hasiva použitelná pro hašení nepolárních kapalin pomocí těžké případně i střední pěny, procento přiměšování 1-6 %, bod tuhnutí až – 25°C. Balení 25, 200 a 1000 litrů.
Díky procentu přimíšení 1% až 6% a vysoké hasicí schopnosti jsou nabízená pěnotvorná hasiva, vhodná pro všechny jednotky požární ochrany, pro pěno vodní SHZ,
Pěnotvorná hasiva nachází využití
• hasební zásah
• stabilní hasicí zařízení
• pěnotvorné hydrantové systémy

Balení: 20 a 60 litrových kanystrech, 200 sudech, 1000 litrových kontejnerech
Záruka: 5 let
Zajišťujeme: Ekologickou likvidaci pěnotvorných hasiv.

Příslušenství pěnotvorných hasiv:
• monitory
• přiměšovače
• proudnice