Vodní clona nahrazuje požárně dělící konstrukce a to výstřikem vody do otevřeného otvoru. Odvádí tak teplo dodávanou vodou a zabraňuje sdílení sálavé složky tepla od požáru, přeskočení požáru mezi dvěma požárními úseky a slouží rovněž k zabránění šíření zplodin hoření mezi sousedícími požárními úseky.
Doba činnosti vodní clony musí být zajištěna po celou dobu požární odolnosti stanovenou pro požárně dělící konstrukcí kterou má navržená vodní clona nahradit.