NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ PROJEKČNÍ PRÁCE, VÝROBU,  MONTÁŽ A SERVIS SHZ.

Požární hydranty–zásobování požární vodou–patří mezi nejdůležitější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu.Jejich použití může zabránit rozsáhlejším škodám a slouží k prvnímu zásahu při požáru. Ovládání je poměrně jednoduché.
Nabízíme jak prodej nových celých hydrantových systémů, tak montáž chybějících dílů (hadice, proudnice) do stávajících hydrantových systémů

Hasicí přístroje a hydrantové systémy – Kodreta ŠtefanovHasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi.