NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ DODÁVKU CERTIFIKOVANÝCH HASICÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.

Další typy zařízení:

SHZ Mokrá hasicí zařízení

VS22Sprinklerová stabilní hasicí zařízení s mokrou soustavou SHZ – Vodní stabilní hasicí zařízení je plně automatické zařízení, které vzniklý požár nejen monitoruje, ale je schopno v počátečních fázích požár udržet pod kontrolou, zabránit šíření a likvidovat. Zařízení se skládá z požární nádrže, čerpací stanice, potrubních rozvodů a sprinklerových hlavic.U tohoto typu zařízení, je potrubí spojující čerpadlo, ventilovou stanici a sprinklerové hlavice trvale naplněné vodou. V případě požáru se aktivuje tepelná pojistka sprinklerových hlavic, následně dojde k otevřením hlavic a vytékající voda zasahuje v místě ohniska požáru.

Výhodou je rychlost zásahu. Lze jej navrhovat všude tam, kde je zaručena teplota prostředí nad 0°C. V některých případech je možné potrubní systém naplnit nemrznoucím roztokem.

Mokrá hasicí zařízení najdou využití:

  • Výrobní objekty
  • Skladové haly
  • Těžký průmysl
  • Administrativní budovy
  • Obchodní centra
  • Chemický průmysl
  • Lihovary
  • Rafinérie
  • Plynárny
  • Elektrárny