NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, MONTÁŽ A SERVIS SHZ.

sprej_deluge1Sprejová (drenčerová, deluge) stabilní hasicí zařízení (RHZ) – kompletní soustava hasicího zařízení navržená dle ČSN P CEN/TS 14816. Vodní sprejová zařízení jsou instalována jak uvnitř i vně budov a průmyslových objektů i v jiných stavebních objektech. Jedná se o zaplavovací zařízení, tj. v případě spuštění zařízení dochází k výtoku hasiva všemi hlavicemi najednou. Použití nalezne všude tam, kde je vysoké požární riziko.

Sprejová (drenčerová, deluge) hasicí zařízení najdou využití:

  • železárny
  • koksovny
  • dřevozpracující průmysl
  • petrochemický průmysl
  • lihovary
  • plynárny
  • elektrárny apod.