NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ PROJEKČNÍ PRÁCE, VÝROBU, MONTÁŽ A SERVIS SHZ.

VS22Doplňkové sprinklerové hasicí zařízení (DHZ) – je pevně zabudovaný systém připevněný ke stavební konstrukci nebo technologickému zařízení, který zahrnuje potrubní rozvody a je osazené výstřikovým zařízením (hlavicemi). Toto zařízení je připojené na veřejný vodovod nebo jiný zdroj zajišťující trvalou dodávku vody do tohoto požárně bezpečnostního zařízení. V případě požáru je zařízení zásobované vodou z hasičských vozů pomocí mobilní požární techniky. Zařízení má za úkol požár zlikvidovat nebo uvést pod kontrolu. Tato zařízení najdou využití především: skladové haly garáže polyfunkční domy.