NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ PROJEKČNÍ PRÁCE, VÝROBU,  MONTÁŽ A SERVIS SHZ.

pozarni-hydrantPožární hydranty–zásobování požární vodou–patří mezi nejdůležitější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu.Jejich použití může zabránit rozsáhlejším škodám a slouží k prvnímu zásahu při požáru. Ovládání je poměrně jednoduché.

Nabízíme jak prodej nových celých hydrantových systémů, tak montáž chybějících dílů (hadice, proudnice) do stávajích hydrantů.

Nezbytnou součástí péče o požární ochranu ve Vašem objektu jsou pravidelné revize požárních hydrantů dle vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3, které je nutné provádět 1x ročně.

Naši revizní technici za Vámi přijedou a provedou kontrolu požárních hydrantů (včetně změření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení příslušným štítkem a zaplombování), případně suchovodů (nezavodněné požární potrubí) a vystaví Vám revizní zprávu dle stanovených předpisů.

Zjištěné závady jsme schopni odstranit a uvést Váš hydrantový systém do optimálního stavu.