NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ PROJEKČNÍ PRÁCE, VÝROBU, MONTÁŽ A SERVIS SHZ.

prasek1-246x3001D. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení s předstihovým řízením SHZ Tyto soustavy vyžadují součinnost se samočinným detekčním zařízením (EPS).

Typ TD1. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení s předstihovým řízením typu A (SHZ) – jedná se o suchou soustavu, u které se ventilová stanice uvádí do činnosti samočinným detekčním zařízením, nikoliv otevřením sprinklerových hlavic. Musí zde být instalována nejméně jedna ručně ovládaná rychlootevírací armatura pro nouzové otevření předstihového ventilu.

Typ TD2. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení s předstihovým řízením typu B (SHZ) – jedná se o suchou soustavu, u které se ventilová stanice uvádí do činnosti buď samočinným detekčním zařízením, nebo otevřením sprinklerových hlavic. Nezávisle na reakci hlásičů způsobí pokles tlaku v potrubní síti otevření řídícího ventilu.

Typ TD3. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení s více než jednou předstihovou soustavou (SHZ) – objem vodních zdrojů se musí zvýšit o objem všech předstihových soustav -.čas mezi vícenásobným spuštěním předstihových soustav a výstřikem vody z jakékoliv vzdálené zkušební armatury je méně než 60s.

Typ TE. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení – podřízené nebo smíšené rozšíření (SHZ) – jedná se o suché nebo smíšené rozšíření mokré soustavy v malých prostorech, kde existuje možnost poškození mrazem v jinak vytápěné budově – suché rozšíření mokré nebo smíšené soustavy v chladírnách a pecích nebo sušárnách s vysokou teplotou. Předstihová hasicí zařízení najdou využití: železárny koksovny dřevozpracující průmysl chemický průmysl rafinérie plynárny elektrárny apod.