Zařízení vodní mlhy sestává ze zdroje vysokotlaké vody, potrubního systému a speciálních trysek. Mikroskopické kapičky vody vytvořené při vysokém tlaku prostřednictvím speciálních trysek vytváří vodní mlhu. Škodlivé zplodiny a teplo vznikající při hoření je vodní mlhou absorbováno a zároveň dochází k ochlazování vzduchu v hašeném prostoru. Vodní mlhu doporučujeme použít v prostorech, kde by mohla použitím běžného vodního sprinklerového zařízení vzniknout poškození chráněného majetku, nebo kde by výstavba vodního sprinklerového zařízení byla příliš nákladná.

Dodáváme:
Zařízení vodní mlhy s vysokotlakými láhvemi
Zařízení vodní mlhy s diesel nebo elektrickým čerpadlem

Velkou výhodou zařízení je:

 • nízká potřeba vody
 • velká efektivnost hašení
 • velký chladící efekt
 • menší počet trysek,
 • menší dimenze potrubí
 • nízké náklady na provoz

Vodní mlha nachází využití:

 • Větrné turbíny
 • Archivy, knihovny a galerie
 • Banky
 • Telekomunikační centra
 • Půmyslové kuchyně
 • Transformátory
 • Kabelové tunely