NAŠE SPOLEČNOST VÁM NABÍZÍ PROJEKČNÍ PRÁCE, VÝROBU, MONTÁŽ A SERVIS SHZ.

p26_dry_hpTyp TB1. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení se suchou soustavou bez rychlootvírače SHZ – sprinklerové hasicí zařízení, u kterého je potrubí spojující ventilovou stanici s hlavicemi trvale naplněné tlakovým vzduchem, přičemž přívodní potrubí mezi vodním zdrojem a ventilovou stanicí je naplněno vodou. V případě požáru se aktivuje sprinklerová hlavice a dojde k úniku tlakového vzduchu a následně hašení vodou. Výhodou je možnost použití i v prostředí pod 0°C a nad +70°C. Nevýhodou je prodloužení reakční doby proti mokré soustavě. Objem potrubní sítě je omezen.

Typ TB2. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení se suchou soustavou s rychlootvíračem SHZ – sprinklerové hasicí zařízení, u kterého je potrubí spojující ventilovou stanici s hlavicemi trvale naplněné tlakovým vzduchem, přičemž přívodní potrubí mezi vodním zdrojem a ventilovou stanicí je naplněno vodou. Rychlootvírač umožňuje unik vzduchu z potrubní sítě a snižuje reakční doby. Objem potrubní sítě je omezen (LH, OH – 3m3, HH – 4m3), pakliže doba výstřiku je dle výpočtu delší než 60s. Výhodou je možnost použití i v prostředí pod 0°C a nad +70°C. C.